Top menu

Arbo: veiligheid, gezondheid en gevaarlijke stoffen

Onderwerpen:  HRM
3 e-books, meer dan 160 praktische vragen
'Arbo: veiligheid, gezondheid en gevaarlijk stoffen' bestaat uit 3 verschillende e-books.
 1. Arbo: veiligheid in meer dan 65 vragen
 2. Arbo: gezondheid in meer dan 75 vragen
 3. Arbo: gevaarlijke stoffen in meer dan 35 vragen

Hieronder vindt u een beschrijving van de inhoud en toegevoegde waarde per e-book.

1) Arbo: veiligheid in meer dan 65 vragen

Medewerkers kunnen tijdens hun werk met uiteenlopende risico’s te maken krijgen, afhankelijk van de werkzaamheden en de omgeving. Deze risico’s kunnen te maken hebben met de werkzaamheden, de werkplek, de middelen of stoffen waarmee gewerkt wordt en met de omgevingsfactoren. Maar ook de cultuur binnen de organisatie en het gedrag van medewerkers kan risico’s met zich meebrengen.
 
Antwoord op praktische vragen
Dit e-book geeft een handzaam overzicht van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s waar werknemers tijdens de uitvoering van arbeid aan kunnen worden blootgesteld en handvaten om deze risico’s zo minimaal mogelijk te maken.
 
De in totaal 70 vragen over arbo en veiligheid zijn verdeeld in 7 thema’s:
 • Arbeidsveiligheid   
 • Werkruimten en werkplekken  
 • Arbeidsmiddelen 
 • Arbeidsongevallen  
 • Brandveiligheid/Bedrijfshulpverlening 
 • Elektriciteit op het werk   
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen   

2) Arbo: gezondheid in meer dan 75 vragen

Een gezonde en veilige arbeidsplek voor werknemers draagt bij aan een goed werkklimaat. Werknemers die onder gezonde en veilige omstandigheden hun werk kunnen doen, worden minder vaak ziek, overspannen of arbeidsongeschikt en presteren doorgaans beter. Hiermee besparen werkgevers zich (hoge) ziekte- en vervangingskosten en verzekeringspremies. Maar wat zijn de wettelijke verplichtingen en hoe neem je de juiste maatregelen?
 
Antwoord op praktische vragen
Dit e-book geeft praktische informatie over de verschillende aspecten van een gezonde werkomgeving. Het e-book laat zien welke rechten en plichten er zijn op het terrein van veilig en gezond werken voor zowel werkgevers als werknemers.
 
De 80 vragen over arbo en gezondheid zijn verdeeld in 8 thema’s:
 • Klimaat op de werkplek  
 • Daglicht en verlichting op de werkplek 
 • Geluidshinder en lawaai   
 • Trillingen op de werkplek  
 • Straling op de werkplek   
 • Fysieke belasting en RSI/CANS   
 • Beeldschermwerk   
 • Psychosociale arbeidsbelasting   

3) Arbo: gevaarlijke stoffen in meer dan 35 vragen

Elke gevaarlijke stof brengt een ander risico met zich mee. Het Arbobesluit bespreekt de gevaren en risico's dan ook apart. Niet alleen het Arbobesluit staat uitgebreid stil bij gevaarlijke stoffen. Ook andere wet- en regelgeving noemt gevaarlijke stoffen. De Inspectie SZW en de Milieuinspectie handhaven op deze wet- en regelgeving. 
 
Antwoord op praktische vragen
Dit e-book geeft een duidelijk overzicht met de risico’s. Voor het opstellen van een beleid op het gebied van gevaarlijke stoffen kan een onderneming terecht bij de arbodienst of deskundige adviesbureaus. Vaak kan een onderneming dat goed zelf uitvoeren of uitzoeken en is slechts ondersteuning nodig van deskundigen op specifieke momenten.
 
De 38 vragen over arbo en gevaarlijke stoffen zijn verdeeld in 2 thema’s:
 • Gevaarlijke stoffen  
 • Biologische factoren

Over de auteur

De 3 e-books zijn geschreven door Ronald Kuijn. Hij is werkzaam in de arbo-dienstverlening als adviseur met veiligheidskundige, arbeidshygïenische en ergonomische kennis. Hij geeft preventieadvies aan werkgevers en werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.