Top menu

E-book: Bestuurdersaansprakelijkheid

Onderwerpen:  Facilitair bedrijf, HRM
In meer dan 60 vragen
Bestuurders hebben een grote macht in een rechtspersoon, en daardoor ook een grote verantwoordelijkheid. In een aantal gevallen vindt de rechtsorde dat een bestuurder die verwijtbaar schade aan zijn bedrijf heeft toegebracht, of via zijn bedrijf schade aan anderen, hier niet zomaar mee mag wegkomen. Bestuurders worden dan aansprakelijk gesteld voor hun handelingen als bestuurder van het bedrijf.
 

Antwoord op praktische vragen over bestuurdersaansprakelijkheid

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 69 vragen over bestuurdersaansprakelijkheid. Geen uitgebreide juridisch overzicht van de discussies hierover, wel heldere informatie over de verschillende soorten bestuursaansprakelijkheid. Zodat kan worden bepaald of een bestuurder nalatig is geweest en/of verwijtbaar heeft gehandeld of dat hij voldoende inzicht heeft getoond en/of zorgvuldigheid heeft betracht.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 69 vragen over bestuurdersaansprakelijkheid, zoals:
 • Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Wat voor soorten bestuurdersaansprakelijkheid zijn er?
 • Geldt bestuurdersaansprakelijkheid alleen bij faillissement?
 • Wie zijn (statutair) bestuurders?
 • Wie zijn medebeleidsbepalers en feitelijke beleidsbepalers?
 • Kunnen bestuurders van verenigingen en stichtingen aansprakelijk worden gesteld?
 • Kunnen commissarissen ook aansprakelijk worden gesteld?
 • Wanneer beschikt een bestuurder over voldoende inzicht en zorgvuldigheid?
 • Wat is decharge?
 • Kan een decharge de aansprakelijkheid van een bestuurder voorkomen?
 • Hoe zit het met aansprakelijkheid bij faillissement?
 • Wanneer is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur?

Bestuurdersaansprakelijkheid in 10 thema's

De 69 vragen over bestuurdersaansprakelijkheid zijn verdeeld in 10 thema’s:
 • Begripsbepaling   
 • Interne bestuurdersaansprakelijkheid  
 • Externe bestuursaansprakelijkheid 
 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement   
 • Onrechtmatige daden van bestuurders  
 • Overige aansprakelijkheden   
 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij andere ondernemingsvormen dan NV en BV  
 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij buitenlandse rechtsvormen   
 • Fiscale aansprakelijkheid  
 • Fiscale aansprakelijkheid in extreme gevallen

Over de auteur

Maria Bowmer is curator in faillissementen en wordt regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator en bewindvoerder in surseances van betaling. Daarnaast legt mr. Bowmer zich toe op de echtscheidingspraktijk. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers bij echtscheiding.

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.