Top menu

E-book: Competentiemanagement

Onderwerpen:  HRM
In meer dan 165 vragen
Competentiemanagement gaat uit van de gedachte dat het menselijk kapitaal bepalend is voor het succes van de organisatie. Het is een middel om de strategie van de organisatie te vertalen naar hetgeen er van individuele medewerkers verwacht wordt. HR speelt daarbij een centrale rol omdat zij over het instrumentarium beschikken voor deze vertaling.
 

Antwoord op praktische vragen over competentiemanagement

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 167 vragen over competentiemanagement. Geen uitgebreid overzicht van definities in de vakliteratuur, maar informatie over het nut en de toepasbaarheid op verschillende niveaus en in verschillende stadia. Omdat het mogelijk is alle HR-instrumenten aan competentiemanagement te koppelen, kan een stap gezet worden in de richting van een integraal personeelsbeleid.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 167 vragen over competentiemanagement, zoals:
 • Wat voor soorten competenties bestaan er?
 • Hoe is een competentie opgebouwd?
 • Bestaan er niveaus binnen één competentie?
 • Hoe ziet de uitwerking van een competentie eruit?
 • Wat is het verschil tussen een competentieprofiel en een functieprofiel?
 • Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van competentieprofielen?
 • Op welke niveaus kunnen competentiedoelstellingen worden geformuleerd?
 • Wat is het doel van competentiemanagement?
 • Is competentiemanagement geschikt voor alle medewerkers en voor alle organisaties?
 • Levert competentiemanagement toegevoegde waarde op voor de organisatie?

Competentiemanagement in 9 thema's

De 167 vragen over competentiemanagement zijn verdeeld in 9 thema’s:
 • Competenties   
 • Competentiemanagement   
 • Competentiemanagement en werving & selectie  
 • Competentiemanagement en beoordeling  
 • Competentiemanagement en ontwikkelen   
 • Competentiemanagement en (strategische) personeelsplanning  
 • Competentiemanagement en beloning  
 • Competentiemanagement en performance management   
 • Implementatie van competentiemanagement

Over de auteurs

Marieke Gersdorf houdt zich bezig met strategische HR-vraagstukken. Haar ervaring ligt op het vlak van performancemanagement, competentiemanagement, leiderschapsontwikkeling en het ontwikkelen en evalueren van HR-beleid. 
Ludwig Hoeksema is bedrijfspsycholoog en eindverantwoordelijk voor de advisering op het gebied van HRM-strategie, activerend HRM-beleid (inclusief competentie- en performance management) en de transformatie en professionalisering van de HRM-functie in organisaties.
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.