Top menu

E-book: Facility management

Onderwerpen:  Facilitair bedrijf
In meer dan 250 vragen
Facility management richt zich op het integraal managen van processen die ondersteunend zijn aan het primaire proces. Deze processen hebben betrekking op huisvesting, diensten en middelen. Facility management is daarbij leverancier van producten en diensten op basis van contracten (Service Level Agreements) tussen facility manager/leverancier en interne klantgroepen (budgethouders).
 

Antwoord op praktische vragen over facility management

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 258 vragen over facility management. Geen overzicht van definities en academische discussies over het vakgebied, maar praktische informatie over uiteenlopende onderdelen en over actuele ontwikkelingen. Zodat een facility manager richting directie kan aantonen op welke manier professioneel facility management waarde toevoegt aan de organisatie. 
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 258 vragen over facility management, zoals:
 • Wat is de toegevoegde waarde van facility management?
 • Hoe hebben facilitaire organisatievormen zich in de loop van de jaren ontwikkeld?
 • Welke organisatievormen voor facility management zijn de laatste paar jaar te onderscheiden? 
 • Welke trend is op dit moment te onderkennen met betrekking tot de facilitaire organisatie?
 • Op welke wijze komt een facilitaire organisatie tot stand of hoe wordt deze verder geprofessionaliseerd?
 • Wat wordt verstaan onder een regieorganisatie?
 • Wat zijn de resultaten van professionalisering van de facilitaire organisatie?
 • Wat is een facilitair front office en een facilitair back office?
 • Wat is in essentie de relatie tussen het facilitair front office en het facilitair back office?
 • Wat zijn kritieke succesfactoren voor het goed functioneren van het facilitair meldpunt?
 • Wat is de doelgroep van een facilitaire Dienstverlenings- en ActiviteitenGids?

Facility management in 24 thema's

De 258 vragen over facility management zijn verdeeld in 24 thema’s:
 • Facility Management en organisatievormen  
 • Facilitaire dienstverlening vanuit Front office - Back office 
 • Dienstverlenings- en ActiviteitenGids/productencatalogus: presentatie van facilitaire producten en diensten   
 • Afspraken vastleggen in Service Level Agreements   
 • Facility Management Informatie Systeem  
 • Diensten en Middelen inkopen is meer dan onderhandelen alleen  
 • Uitbesteden van facilitaire diensten  
 • Maincontracting   
 • Shared services voor facilitaire organisaties  
 • Parkmanagement   
 • Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO)   
 • NEN 2748: Normering, kengetallen en benchmark   
 • Catering Services   
 • Schoonmaak Services 
 • Riskmanagement   
 • Beveiliging en Bewaking   
 • Bedrijfshulpverlening   
 • Corporate Real Estate  
 • Kantoorinnovatie   
 • Gebouwonderhoud  
 • Verhuizen
 • (Interne) klanttevredenheid  
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)   
 • Het Nieuwe Werken  

Over de auteur

Richard Bruins is directeur van een management- en adviesorganisatie op het gebied van facility management, vastgoed en inkoop. De organisatie adviseert en ondersteunt organisaties bij het (verder) professionaliseren en optimaliseren van facilitaire organisaties, vastgoedafdelingen en inkoopfuncties.

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.