Top menu

E-book: Inkoop – procurement

Onderwerpen:  Inkoop & aanbesteden
In meer dan 150 vragen
Inkoop en procurement hebben zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde raakvlakken met facility management. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen directe inkoop – ten behoeve van het primaire voortbrengingsproces van de organisatie – en indirecte inkoop – alle behoeften die niet direct gerelateerd zijn aan het primaire proces.
 

Antwoord op praktische vragen over inkoop en procurement 

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 160 vragen over inkoop en procurement. Geen ontoegankelijke economische teksten, maar heldere informatie over de strategische, tactische en operationele fase van het inkoopproces. Zodat u dankzij het professionaliseren van uw inkoop waarde kunt toevoegen aan uw organisatie. 
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 160 vragen over inkoop en procurement, zoals:
 • Wat is het inkoopproces?
 • Wat zijn de kerntaken van de inkooporganisatie?
 • Welke soorten inkoop worden onderscheiden?
 • Wat is inkoopbeleid en waaruit bestaat het?
 • Welke diensten kan inkoop haar interne klanten aanbieden?
 • Wat is inkoopethiek?
 • Wat houdt inkoopprofessionalisering in?
 • Wat zijn de acht strategische inkoopprocessen?
 • Wat zijn de zes ondersteunende processen?
 • Hoe haal je meer waarde uit de keten van toeleveranciers?
 • Waarin verschilt ‘nieuw’ inkopen van traditioneel inkopen?

Inkoop en procurement in 19 thema's

De 159 vragen over inkoop en procurement zijn verdeeld in 19 thema’s:
 • Inkoop   
 • Soorten inkoop  
 • Inkoopbeleid  
 • Leveranciersbeleid   
 • Leveranciersmanagement of: Supplier Relation Management (SRM)   
 • Inkoopethiek   
 • Inkoopprofessionalisering  
 • Inkoopinnovatie   
 • Global sourcing   
 • Specificeren  
 • Selecteren   
 • Contracteren  
 • Algemene Voorwaarden   
 • Bestellen  
 • Bewaken   
 • Nazorg en evaluatie 
 • E-procurement   
 • E-procurement in het inkoopproces 
 • Referenties: boeken en websites

Over de auteur

Jeroen Huisman heeft ruime ervaring op het gebied van Inkoop/Procurement en Business Process Management, vooral in de retail. 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.