Top menu

E-book: Kwaliteitsmanagement

In meer dan 470 vragen
Kwaliteit is een subjectief begrip voor zowel interne als externe klanten van afdelingen HR en FM. Afdelingen kunnen overtuigd zijn dat ze een bepaalde kwaliteit leveren, terwijl het door klanten anders wordt ervaren. Kwaliteitsmanagement kan dan een belangrijk hulpmiddel zijn om deze kwaliteit te objectiveren. Maar hoe geef je dat als FM en HR op de juiste manier vorm?
 

Antwoord op praktische vragen over kwaliteitsmanagement

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 474 vragen over kwaliteitsmanagement. Geen uitvoerige theoretische beschouwingen, maar handzame en praktische informatie. Door het managen van kwaliteit kunnen FM en HR ervoor zorgen dat processen efficiënt verlopen, zodat dat klanten vertrouwen hebben in de organisatie. Waardoor de organisatie vervolgens succesvol kan zijn.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 474 vragen over kwaliteitsmanagement, zoals:
 • Wat is kwaliteit?
 • Hoe beoordeel je de kwaliteit van een product of dienst?
 • Wat is het nut van kwaliteitsmanagement?
 • Hoe maak je de kosten voor en baten van de invoering van een kwaliteitssysteem inzichtelijk?
 • Wat zijn de kwaliteitskosten?
 • Hoe kan men snel en accuraat een kosten baten analyse van de opzet van een kwaliteitssysteem maken?
 • Hoe krijg ik de kwaliteitsboodschap duidelijk en helder de organisatie in?
 • Hoe borg je procedures en standaarden in een organisatie?
 • Waar plaats ik de proceseigenaren: in de top van een bedrijf of juist zo laag mogelijk in de organisatie, dicht op de uitvoering?
 • Hoe organiseer ik een klantgerichte klachtenbehandeling in een kwaliteitssysteem?
 • Wat is in het algemeen de functie en verantwoordelijkheid van een kwaliteitsafdeling of -functionaris?

Kwaliteitsmanagement in 16 thema’s

De 474 vragen over kwaliteitsmanagement zijn verdeeld in 16 thema’s:
 • Wat is kwaliteit?
 • Kwaliteitskosten 
 • Kwaliteitsmanagement in de praktijk
 • Kwaliteitssystemen (INK, etc.)
 • Het kwaliteitssysteem ISO 9000
 • Branchespecifieke kwaliteitssystemen
 • Kwaliteit Arbo Milieu
 • Certificatie en accreditatie
 • Persoonscertificatie
 • Audits
 • Meten van kwaliteit
 • Methoden in kwaliteitsbeheer
 • Software voor kwaliteitsmanagement
 • Innovatie en verbeteren
 • Denkers over kwaliteit
 • Organisaties in de kwaliteitszorg: nuttige links

Over de auteur

Kees de Bondt houdt zich bezig met organisaties die ondersteuning behoeven bij de vertaling van kwaliteitsbeleid in praktische en duurzame verbeteringen, waarbij hij vooral de nadruk legt op het belang van bruikbare en betrouwbare documentaire communicatie als voorwaarde voor succesvol management. 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.