Top menu

E-book: Mededinging

In meer dan 150 vragen
Een facility manager kan bij inkoop op verschillende manieren te maken krijgen met mededinging. Bij het kiezen van de juiste leverancier, maar ook bij de contacten met bestaande leveranciers. Hij moet daarbij scherp hebben wat wel en niet acceptabel is en wanneer en bij welke instantie hij in zo’n geval aan de bel moet trekken. Zodat hij uiteindelijk in het belang van de organisatie het maximale resultaat behaalt.
 

Antwoord op praktische vragen over mededinging

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 160 vragen over mededinging. Geen gortdroge juridische teksten, maar wel praktische informatie over de spelregels die gelden bij mededinging. Waarmee de facility manager zich kan wapenen tegen misbruik van economische machtsposities door leveranciers en onaanvaardbare beperkingen van de concurrentie kan bestrijden.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 160 vragen over mededinging, zoals:
 • Met welke mededingingsregels krijgt een onderneming te maken?
 • Wat is het doel van de Nederlandse Mededingingswet?
 • Wat is de kern van het mededingingsrecht?
 • Wie ziet toe op de uitvoering en naleving van de Mededingingswet?
 • Op wie zijn de mededingingsregels van toepassing?
 • Wat is de plaats van de Mededingingswet gezien vanuit internationaal perspectief?
 • Wat zijn kartels en wat is de verhouding tussen het kartelverbod van de Nederlandse Mededingingswet en het Europees kartelverbod?
 • Welke samenwerkingsvormen vallen wel en niet onder het kartelverbod?
 • Kan de overheid ook oneerlijk concurreren?
 • Wat zijn voorbeelden van verticale overeenkomsten?
 • Wanneer maakt een onderneming misbruik van haar economische machtspositie?

Mededinging zijn verdeeld in 10 thema’s

De 160 vragen over mededinging zijn verdeeld in 10 thema’s:
 • Mededingingsrecht (algemeen)
 • Toezicht op kartels
 • Vrijgestelde afspraken en uitzonderingen
 • Horizontale overeenkomsten
 • Verticale overeenkomsten
 • Toezicht op misbruik economische machtspositie
 • Toezicht op concentraties
 • Nevenrestricties
 • Onderzoek ACM
 • Sancties/clementie ACM

Over de auteur

Jan-Koen Sluijs is als advocaat gespecialiseerd in markt-en-overheidsvraagstukken, het mededingingsrecht en het procederen tegen toezichthouders. Daarvoor was hij senior jurist bij de Juridische dienst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (nu: Autoriteit Consument en Markt ACM). 
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.