Top menu

E-book: Mediation

Onderwerpen:  HRM
In meer dan 295 vragen
 

Alternatief voor rechtspraak. 

Hoewel arbeidsrelaties verzakelijken, hebben werkgevers nog altijd een sterk belang om hun bedrijf als een excellente werkomgeving te presenteren, zodat investeringen in mensen ook renderen. En om conflicten in een vroegtijdig stadium en vertrouwelijk te behandelen. Bij gebleken succes van mediation binnen de muren van het bedrijf heeft dit positieve uitstralingseffecten. Bijkomende effecten zijn kostenbeheersing en beperking van productieverlies.
 

Antwoord op praktische vragen over Mediation

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 298 vragen over mediation. Geen droge juridische teksten of zweverige verhalen over het belang van conflictbeheersing, maar een eerlijke uitleg die duidelijk maakt dat er bij een conflict tussen werkgever en werknemer serieuze alternatieven zijn voor een gang naar de rechter. Bij mediation houdt de ondernemer de touwtjes in handen. Door een efficiënte behandeling met korte doorlooptijd kan de ondernemer zich vervolgens weer concentreren op managementtaken.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 298 vragen over mediation, zoals:
 • Welke directe economische effecten zijn er van alternatieve methoden van conflictmanagement te verwachten?
 • Waaruit blijkt het belang het bedrijfsleven heeft bij de toepassing van mediation?
 • Waarom zullen geschillen tussen werknemer en werkgever steeds meer binnen ondernemingen worden opgelost?
 • Waarom hoort conflictmanagement tot kwaliteitsbeleid?
 • Bestaat er een mediation-organisatie, specifiek gericht op het bedrijfsleven?
 • Wat betekent Alternative Dispute Resolution?
 • Is mediation identiek aan verzoening?
 • Wat zijn de kenmerkende verschillen tussen bemiddeling en mediation?
 • Wat is ‘co-mediation’ en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wat is de relatie tussen mediation en ‘bindend advies’?
 • Wat zijn kenmerkende verschillen tussen arbitrage en mediation?

Mediation in 15 thema's

De 298 vragen over mediation zijn verdeeld in 14 thema’s:
 • Conflicten en conflictbemiddeling  
 • Alternative Dispute Resolution (ADR)   
 • ADR en overheid(rechter)  
 • ADR en bedrijfsleven  
 • ADR: indicaties en gevolgen  
 • Vormen van conflictmanagement   
 • Arbitrage  
 • Mediation naast rechtspraak   
 • Onderhandelen als kern van mediation   
 • Mediation: hoofdlijnen, procedure en fasering   
 • Mediation: de vaststellingsovereenkomst  
 • Mediation: dilemma's en impasses  
 • Rol van de mediator 
 • Mediator als professional: registratie en gedragsregels 
 • Links en adressen

Over de auteurs

Ido van der Waal is procesbegeleider bij geschillen en problemen tussen groepen in arbeidsorganisaties, als mediator verbonden aan de rechtbank en medeauteur van de STECR-Werkwijzer arbeidsconflicten.
 
Frank Emmelot is mediator en expert in de bemiddeling van werkgever en werknemer bij gejuridiseerde arbeidsconflicten en het begeleid onderhandelen (exit-mediation) bij de beëindiging van het dienstverband. 
 
Bertine Dragtsma studeerde Organisatiepsychologie en vervolgens Nederlands Recht en heeft ruime ervaring op het terrein van Human Resources Management, management development en organisatieadvies.
 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.