Top menu

E-book: Europese aanbestedingen

In meer dan 80 vragen


Stap voor stap door het gehele proces.

De uitvoering van bouwwerken en de levering van producten en diensten moet onder bepaalde voorwaarden Europees worden aanbesteed. Maar wat zijn die voorwaarden en wanneer moet je ze toepassen? Complexe materie voor de facility manager, ook omdat de reikwijdte steeds groter en de toepassing steeds ruimer wordt. 
 

82 vragen over Europese aanbestedingen

Dit e-book geeft duidelijke antwoorden op 82 vragen over Europese aanbestedingen. Geen gortdroge opsommingen van regels en wetten, maar praktische informatie over procedures, selectie- en gunningscriteria en termijnen. Dit e-book maakt Europees aanbesteden voor de facility manager niet leuker, wel gemakkelijker en overzichtelijker. Het zorgt ervoor dat de facility manager er goed voorbereid mee aan de slag gaat en dat hij tijdens het gehele proces alle stappen goed doorloopt.
 

Voorbeeldvragen

In dit e-book krijgt u antwoord op 82 vragen over Europees aanbesteden, zoals:
 • Wie moet aanbesteden en wanneer?
 • Wat is een werk, een levering of een dienst?
 • Wat zijn de stappen in het proces van aanbesteding? 
 • Wat zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen en wat beogen ze?
 • Welke internationale verdragen zijn er van toepassing op?
 • Wat heeft de Nederlandse Aanbestedingswet 2012 te maken met Europees aanbesteden?
 • Welke verschillende procedures zijn er?
 • Hoe moeten aanbestedingsplichtige diensten aanbestedingen bekend maken?
 • Wat zijn selectiecriteria en uitsluitingsgronden?
 • Welke gunningscriteria zijn er en welke termijnen?
 • Waar kan bezwaar gemaakt worden bij een gunningsbeslissing?

Europees aanbesteden in 13 thema's

De  82 vragen over Europees aanbesteden zijn verdeeld in 13 thema’s: 
 • Aanbestedingen  
 • Wet- en regelgeving    
 • Aanbestedingsplichtige opdrachtgevers   
 • Aanbestedingsplichtige opdrachten 
 • Drempelwaarden   
 • Aanbestedingsprocedures   
 • Aankondigen en bekendmaken   
 • Selectiecriteria   
 • Gunningscriteria   
 • Termijnen   
 • Specificatie van de opdracht   
 • Richtlijn Nutssectoren  
 • Rechtsbescherming   

Over de auteurs

Marina Berghuijs is sinds 2009 verbonden aan Mitopics BV, waar ze zich bezig houdt met IT-contractering. Sinds 2011 is ze eigenaar van Apollo Legal. Haar expertise is onder meer contractenrecht, IT-recht, aanbestedingsrecht en rechtspersonenrecht.
 
Walter van Holst houdt zich bij Mitopics vanuit de disciplines bedrijfskunde, recht en IT bezig met IT-juridische ondersteuning van zowel aanbieders als afnemers van IT. Hij verzorgt regelmatig publicaties, cursussen en lezingen over onder meer juridische aspecten van IT.

 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.