Top menu

Schoonmaakkwaliteit meten - Inzicht in kwaliteit meten en meetsystemen

VSR-KMS – het kwaliteitsmeetsysteem Vereniging Schoonmaak Research (zoals beschreven in NEN 2075)

Als opdrachtgever van schoonmaakdienstverlening, spreekt u met uw leverancier kwaliteitsnormen af, die u gedurende uw samenwerking controleert. In deze whitepaper leest u hoe u met VSR-KMS de enige juiste objectieve controles uitvoert. En hoe het zich van de vele van VSR-afgeleide systemen onderscheidt.

Lees in deze whitepaper meer over:

  • hoe u kwaliteitscontrole opneemt in het bestek en contract;
  • het inzetten van een kwaliteitsinspecteur;
  • het gebruik van software;
  • uw rol als opdrachtgever.

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.