Top menu

Vastgoed: koop & eigendom

Onderwerpen:  Huisvesting, Vastgoed
Inclusief het ebook "Vastgoed: taxatie"
 
Wanneer is de levering van een nieuw vervaardigd gebouw BTW-belast?’ of 'Welke eisen worden gesteld aan de Vormerkung?' De auteur Herman Wentzel, econoom en taxateur, voert u langs de juridische en fiscale aspecten van vastgoed.
 
In het e-book Vastgoed: Koop & Eigendom krijgt u in 174 vragen antwoord op vragen die betrekking hebben op:
 • Eigendom
 • Roerend/onroerend
 • Koopovereenkomst
 • Kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen
 • Btw bij verkoop van onroerende zaken
 • Overdrachtsbelasting bij verkoop onroerende zaak
 • Appartementsrechten
 • Kadaster
 • Beperkte rechten
 • Opstalrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Asbest
 • Wet waardering onroerende zaken
 • Milieueffectrapportage
 • Omgevingsrecht
 • Vormerkung
 • Woningwet
 • Ondernemingsrecht
 
In het e-book Vastgoed: Taxatie krijgt u in 29 vragen antwoord op vragen die betrekking hebben op:
 • Taxatie
 • Taxeren volgens RICS
 
Over de auteur:
Herman Wentzel MRICS RRV RT
Onafhankelijke Taxateurs Nederland BV
 
Herman Wentzel is directeur Taxaties bij Onafhankelijke Taxateurs Nederland (OTN). Wentzel is ruim 19 jaar werkzaam in het taxatievak waarvan de laatste 14 jaar bij Troostwijk Taxaties. Direct na zijn studie aan de HEAO in Groningen heeft hij zich gespecialiseerd in taxaties in het kader van de Wet WOZ in Amsterdam. Hij bekwaamde zich in het taxeren van vele uiteenlopende objecten: kantoren,
detailhandel, industrie- en wooncomplexen (uitponden) alsmede exploitatie gerelateerde objecten (horeca) en herontwikkelingslocaties (residuele grondwaarde). Ook heeft hij zich ontwikkeld in het uitvoeren van scenarioanalyses en het begeleiden van diverse (minnelijke) onteigeningstrajecten.

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.