Top menu

Vernietiging van Media en IT-apparatuur

Uw gids bij het selecteren van een leverancier
De combinatie van personeel dat steeds mobieler wordt en snelle technologische
groei betekent dat organisaties harder dan ooit moeten werken om werknemers
beschikking te geven over de nieuwste hardware en apparatuur. Deze situatie leidt
tot een bijna constante upgrade-cyclus, en mogelijk nog zorgwekkender, dat bedrijven gedwongen worden een groot overschot aan oude en verouderde apparatuur te verwerken.
 
Harde schijven en andere elektronische media moeten eerst worden opgeschoond voordat zij worden verwijderd. Gebeurt dat niet, dan kunt u er niet zeker van zijn dat uw data niet kwetsbaar is voor diefstal of onopzettelijke openbaarmaking. En om te voldoen aan overheidsvoorschriften en initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen moet de uiteindelijke verwijdering worden uitgevoerd met oog voor het milieu. Als u richting één van deze gebieden glijdt, dan kan dat leiden tot boetes, sancties en reputatieschade voor uw organisatie.
 
Om deze redenen schakelen bedrijven externe dienstverleners in om ondersteuning te krijgen bij het verwijderen van verouderde, overbodige of buiten gebruik geraakte IT-apparatuur op een veilige en milieubewuste manier.
 
Gebruik deze gids en de bijbehorende checklist om uw wensen te
bepalen en uw huidige en potentiële nieuwe leveranciers te evalueren.
Stel vast waar uw leveranciers staan wat betreft de drie kernaspecten van een
uitgebreid programma voor de afvoer van media en IT-apparatuur:
  • vernietiging van harde schrijven en andere media
  • recycling van e-waste
  • remarketing van IT-apparatuur