Top menu

Integrated Facility Management

In de afgelopen decennia hebben veel facilitaire organisaties een deel van hun dienstverlening uitbesteed. In toenemende mate besteden facilitaire organisaties hun dienstverlening uit in clusters van samenhangende diensten. Dit wordt Integrated Facility Management genoemd. Lees meer over Integrated Facility Management in de rapporten in deze sectie. 

MindCampus B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement van toepassing.